อังกฤษแพ้การแข่งขันรอบคัดเลือกในรอบ 10 ปี

อังกฤษแพ้ก…